O nás

Název:
Mateřská škola Laštůvkova 57/59, Brno-Bystrc
Zřizovatel:
Statutární město Brno
městská část Brno-Bystrc, Nám. 28. dubna, 635 00 Brno
Základní údaje:
Mateřská škola je sedmitřídní (třídy A, B, C, D, E, F, M), je umístěna v účelové budově ve dvou samostatných pavilonech. K mateřské škole patří velká zahrada se standardním vybavením. Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí, plném zeleně v blízkosti Brněnské přehrady a v dosahu MHD (trolejbus č. 30, autobus č. 50, 52, tramvaj č. 1, 11). Třídy mateřské školy jsou heterogenní (věkově smíšené) pro děti 3 - 6 leté. Na školní rok 20012/2013 je povolena vyjímka v počtu dětí 28 na třídu. Celkem je zápsano 182 dětí.
Otevření nové třídy v MŠ Laštůvkova 57/59
1. dubna 2012 byl zahájen provoz nové třídy pro 14 dětí v mateřské škole Laštůvkova 57/59. Celkovou rekonstrukci třídy realizovala a finanční prostředky poskytla městská část Brno-Bystrc.
Stavební práce proběhly v termínu prosinec 2011 až březen 2012.
Třída je vybavena novým funkčním nábytkem pro děti dle hygienických norem, hračkami, didaktickým materiálem, výtvarnými pomůckami, audiovizuální technikou.
V přípravně jídla je instalována kuchyňská linka, lednice, myčka, mikrovlná trouba a další kuchyňské vybavení. Na zahradu mateřské školy bylo zabudováno nové plastové pískoviště.
Byla zorganizována brigáda na úklid třídy a školní zahrady, které se zúčastnili rodiče přijatých dětí, aby bylo vše připraveno pro nástup dětí k 1. dubnu.
Velké poděkováníza všechny rodiče patří městské části Bystrc, která zrealizovala rekonstrukci a financovala veškeré vybavení třídy, kuchyňky, školní zahrady.
Umístěním dětí do mateřské školy bylo umožněno mnoha rodičům nastoupit do zaměstnání. Přejeme dětem a jejich rodičům, aby byli v naší mateřské škole spokojeni.
Provoz MŠ:
MŠ je v provozu v době od 6:30 - 16:30 hod.
Zaměstnanci MŠ:
Ředitelka Mgr. Procházková Dagmar
Zástupkyně ředitelky Škodová Stanislava
Učitelky Šenkýřová Alena
Hájková ALena
Majerová Alena
Mgr. Chymková Alexandra(mateřská dovolená)
Koudelková Jana
Maierová Iveta DiS.
Drábová Jitka
Seďová Jarmila
Vaňkovská Lenka
Svobodová Jitka
Horáková Dagmar
Hrudová Iva
Asistentka pedagoga Bc. Jana Bohuslavová
Školnice Bočáňová Božena
Provozní tř. A, B, C Polanská Jitka
Provozní tř. D, E, F Dunajová Dana
Viklická Věra
Vedoucí školní jídelny Bc.Ludvíková Jitka
Zaměstnankyně kuchyně Barteysová Zuzana
Krhovská Jiřina
Staňková Naděžda
Jantačová Jana
Topička Barteysová Zuzana

Prázdninový kalendář:
Podzimní prázdniny: 27.10.2014 a 29.10.2014
Vánoční prázdniny: 22.12.2014 - 2.1.2015
Pololetní prázdniny: 30.1.2015
Jarní prázdniny: 23.2.2015 - 1.3.2015
Velikonoční prázdniny: 2.4.2015 a 3.4.2015
Hlavní prázdniny: 1.7.2015 - 31.8.2015

O prázdninách bude MŠ zajišťovat provoz podle předem zjištěného zájmu rodičů. Lze předpokládat, že provoz v MŠ bude omezen, tzn. že v provozu nebudou všechny třídy.

Menu